top of page
couple of adult seniors smiling and looking at the tablet - retired people using technolog

תכנון פרישה

פרישה לגמלאות היא התקופה שאנו נערכים אליה במשך הזמן הרב ביותר במהלך חיינו.

החל מ-1 בינואר 2008, הוחלה פנסיית חובה על המעסיקים והעובדים בישראל, על כל אדם עובד שעבר את גיל 21 (נשים מגיל 20) להפריש סכום מסוים לקרן הפנסיה מדי חודש.

 

אומנם הנטיה של כל אחד מאיתנו לחשוב שתקופת הפרישה רחוקה ואין צורך להקדיש מחשבה לנושא אך חובה להבין כי אי תכנון ראוי לשנים רבות קדימה עלול לשים אותנו במצב מאוד מסוכן בתקופת הפרישה, מצב בו הקצבה אינה מספקת ונוצרת ירידה חדה ברמת החיים והציפיה הגדולה לתקופת הפרישה הופכת למפח נפש אחד גדול.

בנוסף, חובה לקחת בחשבון שינויים והרגלי חיים חדשים – דוגמת מצב בריאותי משתנה והוצאות כספיות גדולות (עזרה לבני משפחה קרובים, רכישת נכסים או הגשמת חלומות ישנים), כאשר לכל אלה מתווספת הכנסה חודשית נמוכה מכפי שהורגל המבוטח עד כה, וכן הרבה זמן פנוי – שלרוב אינו מנוצל ליצירת הכנסות נוספות ויש לקחתו בחשבון גם כן.

תכנן נכון וחכם הכולל ניתוח כל האפשרויות האופציונליות ולקיחת ההחלטות הנכונות יאפשר לכם להגיע לגיל הפנסיה עם סכום קצבה מקסימלי אשר יספק אתכם בשארית חייכם.


המפתח בתכנון פרישה אופטימלי הוא להתחיל אותו מוקדם ככל האפשר. תכנון בשלב מוקדם מאפשר הגדרת יעדים טובה יותר ובקרה טובה יותר על אופן מימוש התוכנית.


תכנון פרישה המתחיל שנים רבות טרם הפרישה מאפשר ניטור ומעקב אחר התפתחות היכולות הכלכליות, אחר השינויים הנובעים משינוי במקום עבודה או קידום בתפקיד, ייעוץ נכון באשר למסלולי הפנסיה וקופות הגמל המשתלמים ביותר המוצעים לנו ועוד. כך נוצר מצב בו נוכל להגיע לגיל הפרישה כאשר הוצאנו את המקסימום מן המצב הנתון.

 

למי מתאימים שירותי תכנון פרישה מקצועיים?

תכנון פרישה מקצועי מומלץ לכל עובד ועובדת בישראל, ובמיוחד עבור מי שמתעניין באפשרויות המתאימות לו בנושא קופות גמל, עבור מי ששוקל פרישה מוקדמת מהמצופה, עבור מי שעתיד לקבל סכום הנמוך משמעותית ממשכורתו החודשית, וכן עבור מי שמתכנן הוצאות משמעותיות לאחר הפרישה.


 

נשמח לתכנן יחד אתכם את הפרישה לגמלאות תוך התמקדות ב:

  • הבנת צרכי הלקוח והתאמת תוכנית העונה על צרכים אלו

  • הצבת יעדים והקניית כלים לביצוע

  • ניתוח הנכסים והאפשרויות הכלכליות העומדות לרשות הלקוח

  • בקרה ומעקב אחר ביצוע התוכנית

  • התאמת התוכנית לשינויים במקום העבודה, בתנאים ובמצב השוק

bottom of page